1

Välj projekt du vill stödja

2

Välj typ av insamling

3

Gör din insamling personlig

4

Publicera din insamling

Vårt fredsbyggande arbete

Svenska Freds är en förening för människor som är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati. Vi arbetar för hållbar fred genom att sprida kunskap, bilda opinion och påverka politiker.Vårt arbete visar att vanliga människor kan åstadkomma något utöver det vanliga:- Vi krävde och fick igenom rätten till vapenfri tjänst som ett alternativ till militärtjänst på 1920-talet.- Vi var med och stoppade den svenska militärens försök att skaffa kärnvapen under 1950- och 1960-talet.- Vi avslöjade på 1980-talet det svenska företaget Bofors systematiska och olagliga vapensmuggling.- Vi tog initiativ till den svenska kampanjen mot personminor vilket bidrog till att Sveriges försvar skrotade sin sista personmina 2001.Svenska Freds långsiktiga och tålmodiga arbete fortsätter. Idag ligger vårt fokus bland annat på dessa frågor:- Vi kräver att Sverige ska minska försvarsutgifterna och istället öka satsningar för fredlig konflikthantering.- Vi vill avskaffa vapenhandeln och granskar och avslöjar vapenaffärer.- Vi stödjer organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter och demokrati i Ryssland.- Vi arbetar för ett förbund av klustervapen, ett vapen som har liknande effekter som minor.Utan stöd från medlemmar och gåvogivare skulle inte vårt arbete vara möjligt!

Välj Projekt Läs mer...

Stoppa vapenexporten

Svenska Freds arbetar för att stoppa den svenska vapenexporten. Vi är Sveriges främsta experter på fredsbyggande arbete och arbetar löpande med att opinionsbilda för att Sverige ska sluta exportera vapen och krigsmateriel.Stödjer du vår ambition om att stoppa den svenska vapenexporten? Starta en insamling och få med dina vänner i kampen för hållbar fred i världen!DET HÄR GÖR VISvenska Freds arbetar löpande för att förhindra försäljning av vapen och krigsmateriel till krigförande länder och icke-demokratier. - Under 2018 fick vi igenom ett demokratikriterium i lagen om vapenexport.- Vi bevakar aktörer som bedriver marknadsföring och försäljning av krigsmateriel.- Svenska Freds äger en aktie i SAAB för att bevaka företagets verksamhet och för att kunna ställa kritiska frågor under företagets årsstämma.- Under 2019 var vår expert på vapenexportfrågor på vapenmässan IDEX i Abu Dhabi för att granska industrin. - Vi har drivit opinion för att Sverige ska införa ett stopp av vapenexport till Turkiet vilket också skedde i oktober 2019.

Välj Projekt Läs mer...