1

Choose Project to Support

2

Choose type of Fundraiser

3

Personalise Your Fundraiser

4

Publish Your Fundraiser

Vårt fredsbyggande arbete

Svenska Freds är en ideell organisation som har arbetat för fred i över 130 år. Vi är världens äldsta och Sveriges största fredsförening. Vårt arbete visar att vanliga människor kan åstadkomma något utöver det vanliga:- Vi krävde och fick igenom rätten till vapenfri tjänst som ett alternativ till militärtjänst på 1920-talet.- Vi var med och stoppade den svenska militärens försök att skaffa kärnvapen under 1950- och 1960-talet.- Vi avslöjade på 1980-talet det svenska företaget Bofors systematiska och olagliga vapensmuggling.- Vi tog initiativ till den svenska kampanjen mot personminor vilket bidrog till att Sveriges försvar skrotade sin sista personmina 2001.Svenska Freds långsiktiga och tålmodiga arbete fortsätter. Idag ligger vårt fokus bland annat på dessa frågor:- Vi kräver att Sverige ska minska försvarsutgifterna och istället öka satsningar för fredlig konflikthantering.- Vi vill avskaffa vapenhandeln och granskar och avslöjar vapenaffärer.- Vi stödjer organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter och demokrati i Ryssland.- Vi arbetar för ett förbund av klustervapen, ett vapen som har liknande effekter som minor.Utan stöd från medlemmar och gåvogivare skulle inte vårt arbete vara möjligt.

Choose Project Read More...

Stoppa vapenexporten

Svenska Freds arbetar för en svensk lagstiftning och regelverk som omöjliggör vapenexport till länder där mänskliga rättigheter kränks, till icke-demokratier och till länder som är i, eller riskerar hamna i, väpnad konflikt.- Under 2018 fick vi igenom ett demokratikriterium i lagen om vapenexport.- Vi bevakar aktörer som bedriver marknadsföring och försäljning av krigsmateriel. - Svenska Freds äger en aktie i SAAB för att bevaka företagets verksamhet och för att kunna ställa kritiska frågor under företagets årsstämma.- Under 2019 var vår expert på vapenexportfrågor på vapenmässan IDEX i Abu Dhabi för att granska industrin.- Vi arbetade med opinionsbildning för att Sverige skulle införa ett stopp av vapenexport till Turkiet. Detta genomfördes i oktober 2019.

Choose Project Read More...