Created By:
Mikael Eriksson
Collecting for:
Vårt fredsbyggande arbete

Jag har utmanat mig själv! Men inte bara det jag utmanar även dig!

Jag ska även försöka göra världen lite bättre.

Om jag skall klarar av min insamling så behöver jag din hjälp så vänta inte utan ta steget och stödja min insamling?

Tillsammans gör vi världen lite bättre och kan ge våra barn den framtid dom är värda!

Hälsningar
Mikael

Donate

100 kr
Collected

2% 5,000 kr

1
Donations

0
Days left

Recent activity

 • Daniel Holking

  Go Mikael!

 • Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

  Barn drabbas hårt av väpnade konflikter: både av direkt våld mot dem själva och deras familjer men också fattigdom och felprioriteringar som överfokusering på det militära för med sig. Barn som växer upp i konfliktområden berövas tillgång till skolgång och trygghet. Det här är några av anledningarna till varför Svenska Freds arbetar för att Sverige och andra stater och organisationer ska prioritera förebyggande åtgärder i mycket högre utsträckning än vad som görs idag. Vi vill också att Sverige ska sluta bidra till väpnade konflikter, brott mot mänskliga rättigheter och fattigdom genom vapenexport och investera i långsiktig och hållbar fred. Vi stödjer organisationer i Burma, Afghanistan och norra Kaukasus som arbetar för mänskliga rättigheter, demokrati och hållbar fred i sina samhällen. /LÅ

 • Per-Olof Westlund

  Hur skall pengarna användas för att minska antalet barnsoldater? Beskriv gärna orskaen bakom varför det finns barnsoldater.

 • Mikael Eriksson Mikael Eriksson

  Barnsoldater är barn och ungdomar under 18 år som indirekt eller direkt
  deltar i en väpnad konflikt.

  Idag är tusentals barn inblandade i väpnade konflikter runt om i världen,
  det är omöjligt att veta säkert hur många det är. Barnen utnyttjas av olika
  beväpnade grupper och arméer, antingen som soldater, som tjänstefolk eller som
  prostituerade. Användningen av barn i krig är ingen ny företeelse. Barn har alltid utnyttjats
  som medhjälpare, spioner, tjänstefolk och soldater. De är billiga i drift och
  lättare att manipulera än vuxna och används därför oftast för speciella uppdrag
  som vuxna inte vill eller kan genomföra.

  Barnen utsätts för stora risker. De skjuts, lemlästas, torteras och våldtas
  och utnyttjas.

  Vad säger Barnkonventionen?

  2.Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

  3.Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

  6.Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

  12.Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som
  rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och
  mognad.

  38.Inget barn får användas som soldat.

  39.Ett barn som utsatts för övergrepp eller utnyttjande har rätt till
  rehabilitering och social återanpassning.

  Barnkonventionen

  ett tilläggsprotokoll om barn i väpnad konflikt.

 • Anonymous User Anonymous User Donated 100 kr

  Klart man stödjer!